Parcom – Parsons, KS

805 N 16th
Parsons, KS 67357

Phone: 6204218620
Fax: 6204219158

Hours:
MON-FRI: 8:30 am-5:30 pm
SAT: 9:00 am-12:00 pm
CLOSED SUNDAY

Parcom – Columbus, KS

100 S Kansas Ave
Columbus, KS 66725

Phone: 6204298282
Fax: 6204298280

Hours:
MON-WED: 9:00 am – 6:00 pm
THURSDAY: 10:00 am – 7:00 pm
FRIDAY: 9:00 am – 6:00 pm
SATURDAY: 9:00 am – 2:00 pm
CLOSED SUNDAY

Send Us An Email